Prace konserwacyjne

Do firm pragnących utrzymać swoje pomieszczenia w nienagannym stanie technicznym oraz estetycznym kierujemy ofertę z zakresu prac konserwacyjnych.

W pojęcie prac konserwacyjnych wpisują się usługi z zakresu :

  • Usług ogólno-budowlanych
  • Montażowych
  • Stolarsko-naprawczych
  • Ślusarsko-naprawczych
  • Spawalniczych
  • Administracyjnych
  • Zaopatrzeniowych
  • Drobnych hydraulicznych i elektrycznych